Uczestnicy

Kn PARTOPRENANTO LANDO
1. BENGT OLOF ARADSSON SZWECJA
2. ÁGNES RÁCZKEVY-EÖTVÖS WĘGRY
3. ANDRÉ ARADSSON WĘGRY
4. PETR CHRDLE CZECHY
5. TERESA POMORSKA POLSKA
6. KS. KAZIMIERZ NOCULAK POLSKA
7. PHILIPPE COUSSON FRANCJA
8. SAMUEL GAILLARD FRANCJA
9. BOGDAN DEMBIEC POLSKA
10. EWA TRACZ POLSKA
11. OLDŘICH ARNOŠT  FISCHER CZECHY
12.

GABRIELLA STIER

RUMUNIA
13. HENRYK BORKOWSKI POLSKA
14. PAVOL PETRIK SŁOWACJA
15. KARL HEINZ SCHAEFFER NIEMCY
16. HEDWIG SCHAEFFER NIEMCY
17. JÓZEFA GREGOROWICZ POLSKA
18. MAŁGORZATA GREGOROWICZ POLSKA
19. GRAŻYNA NIEDUŻAK-MAZUREK POLSKA
20. + BOGUSŁAWA BRONOWSKA POLSKA
21. EUGENIA EKATERINA (KATI) POPOVICIU RUMUNIA
22. ADAM TADEUSZ LEŻAK POLSKA
23. PAVEL POLNICKY CZECHY
24. BERNARDA WIEWIÓRSKA POLSKA
25. MAŁGORZATA BONAREK POLSKA
26. JÓZEF PTASZNIK POLSKA
27. HALINA KUROPATNICKA-SALAMON POLSKA
28. ELŻBIETA KRAWIEC POLSKA
29. JERZY STEFAŃSKI POLSKA
30. MARIA LASLO WĘGRY
31. TEREZIA SCURT RUMUNIA
32. MARIA BRYLOWSKA POLSKA
33. MIECZYSŁAW CHUDKOWSKI POLSKA
34. JAROSLAV CHODNÍČEK CZECHY
35. MILOSLAV ŠVÁČEK CZECHY
36. + ANDRZEJ KOSIŃSKI POLSKA
37. SIEGFRIED KRÜGER NIEMCY
38. KATARZYNA TEMPCZYK POLSKA
39. KORNEL SZWAJEWSKI POLSKA
40. ALOIS KLUMPAR CZECHY
41. MARIE KLUMPAROVA CZECHY
42. JAN KOVÁŘ CZECHY
43. ANTONI GRADEK POLSKA
44. ZOFIA ŚMISTEK POLSKA
45. BOŻENA KOCYK POLSKA
46. MARIAN KOCYK POLSKA
47. JOLANTA KIERES POLSKA
48. ZDZISŁAWA KAŹMIERCZAK POLSKA
49. MIROSŁAWA KUBICKA POLSKA
50. JIŘÍ STUDENÝ CZECHY
51. PAVLA STUDENÁ CZECHY
52. EDWARD WOJTAKOWSKI POLSKA
53. MAREK DĄBROWSKI POLSKA
54. BARBARA LIPSKA POLSKA
55. ALINA MOZER POLSKA
56. WOJCIECH ŁAWNIKOWICZ POLSKA
57. MARIA KORZYBSKA POLSKA
58. ANTAL PESTI WĘGRY
59. MATTHIAS ULRICH NIEMCY
60. ANNA BARTEK / ANJO AMIKA WĘGRY
61. KS. ROMAN GMYREK POLSKA
62. HENRYKA SZUMIGAJ POLSKA
63. MARIA SABANDA POLSKA
64. ELŻBIETA KONCEWICZ POLSKA
65. ANTAL FARKAS RUMUNIA
66. ELŻBIETA KARCZEWSKA POLSKA
67. GRAŻYNA SZUBRYCZYŃSKA POLSKA
68. HELENA BISKUP POLSKA
69. STANISŁAW ŚMIEGIELSKI POLSKA
70. ANNA LASKOWSKA POLSKA
71. HELENA KLESOVA CZECHY
72. IRENA GOWIN-RÓŻECKA POLSKA
73. JÓZEF PORAJ-RÓŻECKI POLSKA
74. STANISŁAW MANDRAK POLSKA
75. ALEKSANDER ZDECHLIK POLSKA
76. ZOFIA KĘPKA POLSKA
77.
78.
79.
80.
81.