Składki kongresowe

Tabela składek

Aliĝperiodo członkowie IKUE, KELI –  kategoria A członkowie KELI, IKUE kategoria B Pozostałe osoby dodatkowo młodzież do 26 roku życia
do 31.01.2020 80 zł   € 40  20 zł  (lub 5  €) 40 zł
1.02.2020-31.06.2021 100 zł  € 45  20 zł (lub 5  €) 40 zł
potem   120 zł  € 50  20 zł (lub 5  €) 40 zł

Kategoria A: Dawne kraje socjalistyczne  Europy, wszystkie kraje azjatyckie (oprócz Izraela, Japonii, Korei Południowej), kraje afrykańskie oraz z Ameryki Południowej 

Kategoria B: Wszystkie inne kraje, oprócz tych z kategorii A

Międzynarodowe przelewy:
Teresa Pomorska
Ul. Świstackiego 9/21, 50-430 Wrocław
IBAN: PL 13 1940 1076 4896 8264 0000 0000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR
Wpłaty w PLN (dla Polaków):
 Teresa Pomorska
ING Bank  55 1050 1575 1000 0092 5359 8644

REGULAMIN

 1. Każdy zgłoszony proszony jest również o przesłanie osobnego zgłoszenia na adres mailowy do Teresy Pomorskiej :  pomer@wp.pl i Pavla Polnickiego polnickypavel@seznam.cz (dla podwójnej kontroli – elektroniczne zgłoszenie jest w pewnym sensie testowane)
 2. Zgłoszenie uważa się za ważne po wpłynięciu składki kongresowej
 3. Jeśli wpłacana jest składka dla innej osoby, niż nadawca, proszę wskazać dokładne dane tej osoby..
 4. Składka kongresowa jest niezwracalna w żadnym przypadku, ani nie może przejść na inną osobę.
 5. Komitet organizacyjny potwierdza otrzymanie każdego zgłoszenia i wpłaty, oraz zamówionych świadczeń poprzez wpisanie na listę kongresową, gdzie podany jest numer kongresowy.
 6. Komitet kongresowy ma prawo zmienić ceny z powodu drastycznej inflacji albo innych nieprzewidywalnych okoliczności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, związanych z przygotowywanym Kongresem Chrześcijańskim Legnica 2020 oraz biorąc pod uwagę regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenie dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki, nr 35/B, 50-011 Wrocław (numer KRS: 0000044908, numer regon: 931590386, numer NIP: 8960004188), który jest organizatorem Kongresu Chrześcijańskiego Legnica 2020.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, można wyjaśnić poprzez skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: sea@sea-vroc.eu lub poczty tradycyjnej na adres: Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki, nr 35/B, 50-011 Wrocław.
 3. Macie też Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub telefonicznie: (22) 531 03 00.
 4. Możecie Państwo również realizować prawo dostępu do swoich danych, sprostować je, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem: poczty e-mail: sea@sea-vroc.eu lub poczty tradycyjnej na adres: Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki, nr 35/B, 50-011 Wrocław.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu kiedy uznacie Państwo, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez organizatorów i woluntariuszy Kongresu Chrześcijańskiego Legnica 2020, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są również powierzane współpracującym z nami przy organizacji Kongresu podmiotom zapewniającym adekwatne do Państwa potrzeb usługi: noclegowe, cateringowe, turystyczne, informatyczne oraz informacyjne.
 8. Na urządzeniu danego Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.