Witamy

UWAGA

Decyzją zarządu KELI ustalono, że Kongres Chrześcijański zaplanowany w roku 2020 zostaje przełożony na rok 2021. Po dyskusji i zbadaniu obecnej sytuacji epidemiologicznej chcemy  go zorganizować.

Odbędzie się w dniach 7-14 sierpnia 2021.

Jeżeli wykażemy się ostrożnością, empatią, troską o innych współuczestników kongresu, dbając o przestrzeganie reguł – wierzymy, że będzie to kongres bezpieczny i satysfakcjonujący dla  wszystkich

Mamy nadzieję że większość zgłoszonych wcześniej osób zdecyduje się uczestniczyć w Kongresie. Zapraszamy również do zgłoszenia nowe osoby.

Zapraszamy do Legnicy – jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Dolnego Śląska, które ma bogatą historię i jest obecnie ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i akademickim w regionie i w Polsce.

Zapraszamy wszystkich esperantystów, którzy chcą aktywnie spędzić czas w chrześcijańskiej atmosferze.                                                                                       

Podczas kongresu proponujemy: wspólne modlitwy i nabożeństwa, wspólne śpiewy z akompaniamentem instrumentów, wykłady i dyskusje, koncerty, wycieczki w celu zapoznania się z ciekawym regionem

Korzystne położenie miasta w centrum Dolnego Śląska na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych jest bardzo ważne dla jego rozwoju gospodarczego i turystycznego. Ważna jest także bliskość Niemiec i Czech. Legnica leży na historycznych szlakach: szlaku cystersów i szlaku handlowo-pielgrzymkowym Droga Królewska (Via Regia), rozpoczynającym się w Portugalii, a kończącym na Ukrainie.  Również dziś miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym przy autostradzie A-4 (wschód-zachód) i drodze krajowej 3 (północ-południe) oraz kolejowym szlaku Wrocław-Drezno . Z tego powodu jest łatwo dostępny z Wrocławia pociągiem, który jeździ co godzinę lub nawet częściej lub z przygranicznego miasta Zgorzelec  / Görlitz.

Miejscem kongresu będzie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej